Dịch vụ cấp phù hiệu kinh doanh vận tải

Liên hệ (Chưa bao gồm VAT)

Dịch vụ làm phù hiệu xe tải của HTX THỊNH CƯỜNG

• Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện Thủ tục cấp phù hiệu xe tải

• Kiểm tra, đánh giá hồ sơ và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
– Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thực hiện thủ tục cấp phù hiệu xe tải
– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ , theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép (nếu có)
– Đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình đề nghị cấp giấy phép và kịp thời thông báo cho quý khách hàng;
– Khiếu nại quyết định từ chối cấp phù hiệu xe tải (Nếu có);

HOTLINE