Thiết bị phát wifi di động

Liên hệ (Chưa bao gồm VAT)

Chia sẻ thỏa thích kết nối 3G, cho phép bạn chia sẻ kết nối băng thông rộng di động 3G với gia đình, bạn bè trên xe lửa, trong khi cắm trại, khách sạn, hay bất cứ nơi nào có sóng 3G.

HOTLINE