Tag Archives: chống thất thoát doanh thu thu phí BOT

Bộ GTVT yêu cầu giám sát chặt, chống thất thoát doanh thu thu phí BOT

Bộ GTVT vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý công tác kiểm soát doanh thu đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ. Nội dung chỉ thị cho biết, chủ trương xã hội hoá đầu tư theo Nghị quyết số 13 Hội […]

HOTLINE