Tag Archives: Giám sát hành trình xe trực tuyến

Giám sát hành trình xe trực tuyến

Xem trực tuyến-Mới Giao diện mới cho phép người dùng thuận tiện hơn trong việc giám sát, theo dõi quá trình hoạt động, các vi phạm của xe Tổng quan Tại màn hình này người dùng có thể Xem các xe được nhóm lại với nhau khi các xe có vị trí gần nhau trên […]

HOTLINE