Tag Archives: Hướng dẫn quản lý danh sách xe

Hướng dẫn quản lý danh sách xe

Hiển thị danh sách xe mà người dùng đang quản lý   Gửi thông tin danh sách xe về tổng cục đường bộ theo QCVN31. Thông tin cần gửi về tổng cục gồm thông tin công ty và danh sách xe cuả công ty. Xem chi tiết Biển số xe đang sử dụng. Khi gửi vể […]

HOTLINE