Tag Archives: Hướng dẫn quản lý tài xế

Hướng dẫn quản lý tài xế

Chức năng quản lý tài xế cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin tài xế và điều tài xế cho xe (1): Điều tài xế cho xe (2): Thông tin danh sách tài xế (3): Chức năng thêm/xóa/sửa tài xế Hướng dẫn cập nhật tài xe Chức năng này cho phép người dùng cập nhật danh sách tài […]

HOTLINE