Hướng dẫn sử dụng quản lý chi phí Vietmap

Chức năng này giúp người dùng quản lý thông tin chi phí mà đội xe của mình đã sử dụng. Hệ thống cho phép người dùng phân loại nhiều loại chi phí khác nhau

Danh sách chi phí

Trong đó

 1. Thêm chi phí mới cho xe
 2. Chỉnh sửa chi phí cho xe
 3. Xem biểu đồ chi phí của từng xe, cả nhóm xe

Cập nhật chi phí

Để thêm chi phí người dùng click “Thêm chi phí”, để cập nhật lại thông tin chi phí người dùng click chọn , xóa chi phí ra khỏi danh sách người dùng click . Màn hình cập nhật thông tin như sau

Trong đó:

 1. Loại chi phí, vd: Chi phí bảo trì, chi phí cầu đường, chi phí xăng dầu. Người dùng có thể tạo thêm Loại chi phí riêng của mình
 2. Xác định xe đang sử dụng chi phí này
 3. Xác định ngày bắt đầu thực hiện chi phí
 4. Xác định số lượng đơn vị loại chi phí đã sử dụng. Vd đối với xăng dầu thì số lượng được tính theo lít
 5. Đơn giá cho một đơn vị chi phí
 6. Số tiền được tự động tính theo công thức: Số lượng*Đơn giá
 7. Sau khi hoàn thành, người dùng click “Cập nhật” để lưu lại chi phí

Biểu đồ chi phí

Biểu đồ thống kê chi phí sử dụng của từng xe, nhóm xe theo dạng biểu đồ cột. Để xem biểu đồ của 1 xe người dùng click  trong danh sách xe, để xem chi phí của tất cả xe, người dùng click  trong thanh menu của danh sách xe

Báo cáo chi phí cho 1 xe

Báo cáo chi phí cho nhóm xe

Thêm chi phí

Từ danh sách chi phí người dùng click “Thêm chi phí” và thực hiện những bước sau

 • (1): Chọn loại chi phí đang có, người dùng có thể tạo thêm nhóm chi phí tại Danh mục chi phí
 • (2): Chọn xe cần thêm chi phí
 • (3): Chọn ngày bắt đầu thực hiện chi phí
 • (4): Số lượng loại chi phí đã thực hiện. Vd: khi người dùng chọn loại chi phí xăng dầu thì số lượng được hiểu như số lit
 • (5): Đơn giá của loại chi phí
 • (6): Hệ thống s4 tự động tính số lượng thành tiền
 • (7): Lưu lại chi phí

Hướng dẫn xem biểu đồ chi phí

Tại màn hình chi phí người dùng click  để xem chi phí của tất cả các xe

Người dùng click  để xem chi phí một xe đã sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE